Ympäristövirasto: Optirocille myönnetty lupa lain mukainen

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Oulun ympäristövirasto katsoo, että Optiroc Oy:lle Pikkaralaan myönnetty maa-ainesten ottolupa on maa-aineslain mukainen. Se ei ole myöskään ristiriidassa muinaismuistolain kanssa.

Virasto on valmistellut hallinto-oikeudelle lausunnon, joka koskee soranottoluvasta tehtyjä valituksia. Ympäristövirasto toteaa myös, että lupapäätös ei kohtuuttomasti vaikeuta Hangaskankaan virkistyskäyttöä.

Ympäristölautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan torstaina.

Oulu-Radio