Hiekoitushiekkaakin kannattaa kierrättää

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Hiekoitusmateriaalien taloudellisesti tehokas puhdistaminen ja uudelleenkäyttö on Tieliikelaitoksen tutkimuksen mukaan mahdollista. Yksittäinen kunta näyttäisi kuitenkin olevan liian pieni yksikkö huolehtimaan toiminnasta kannattavasti. Hiekoitusmateriaalien keräyksen ja käsittelyn organisointi vaatii siten vielä lisätyötä.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että käsitelty hiekoitusmateriaali ei sisällä juuri lainkaan pölyävää hienoainesta. Sitä käyttämällä voidaan siis vähentää kiusalliseksi koettua hiekoituspölyä, ja pölyn aiheuttamia terveyshaittoja sekä likaantumista.

Hiekoitushiekan pesemisen ja uudelleenkäytön ansiosta voidaan myös säästää uusiutumattomia sora- ja kiviainesvaroja. Hiekoitusmateriaalin käsittelyn myötä aineksen seassa olevat epäpuhtaudet ja roskat voidaan toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.

Tampereella pystyttiin uuden hiekoitushiekan tarvetta kierrätyksen ansiosta vähentämään kolmanneksella. Kierrätystuotetta syntyy raekoon mukaan vaihdellen 40 – 60 prosenttia käsiteltävästä, kertaalleen käytetyn materiaalin määrästä.

Kierrätystuote eli pestyt kiviainekset kelpaavat sellaisenaan uudelleen liukkaudentorjuntaan. Käsittelyn jälkeen ne voidaan kuljettaa siiloon tai varastoon seuraavaa talvikautta odottamaan.

Kierrätys tuo kustannussäästöjä

Uuden käsittelymallin avulla voidaan saavuttaa myös kustannussäästöjä. Hiekoitusmateriaalien käsittelyn organisoiminen liittyy koko talvikunnossapidon ja sen vastuiden uusiin ratkaisuvaihtoehtoihin. Mukana voi tulla uudenlaisia palvelu- ja urakoimismalleja. Koko yhteiskunnan näkökulmasta tarkasteltuna kustannus-säästöt varmasti ovat melkoiset, jos terveyshaittojen väheneminen huomioidaan. Tästä ei liene vielä saatavissa tutkimustietoa.

Hiekoitusmateriaalien käyttöä, hintaa ja takaisinkeräystä selvitettiin kuntien ja kaupunkien liikenneväylien kunnossapidosta vastaaville suunnatulla kyselyllä. Mukana olivat muun muassa Suomen asukasluvuiltaan kymmenen suurinta kaupunkia.

Hiekoitusmateriaalien hinnat vaihtelivat suuresti. Ajoradoilla käytettyjen seulottujen materiaalien keskihinta oli 8,05 euroa/tonni, pestyn 10,17 euroa/tonni. Kevyen liikenteen väylillä käytettävän materiaalin keskihinta oli 10,14 – 10,46 euroa/tonni. Kuljetusmatkojen pituus ja varastointitapa vaikuttivat merkittävästi materiaalien hintaan.

Pesu on kuivaseulontaa tehokkaampi keino poistaa pölyävää ainesta

Hiekoitusmateriaalien koekäsittelyissä testattiin neljää erilaista laitteistoa. Käsiteltävää ainesta oli lähes 1 500 tonnia. Yksi laitteista oli pesulaitteisto, kolme erilaista seulayhdistelmää. Hiekoitusmateriaaleja tutkittiin ennen ja jälkeen käsittelyn. Tutkimuksessa kävi ilmi, että hienoaineksen poisto yksinomaan kuivaseulonnalla ei ole niin tehokasta kuin pesulaitteistolla, varsinkin jos käsiteltävä materiaali on kosteaa.

Suomessa käytetään vuosittain liukkaudentorjuntaan arviolta 1,3 miljoonaa tonnia hiekoitusmateriaaleja. Niiden käyttömäärät ja maksimiraekoot ovat viime vuosina kasvaneet. Entistä enemmän käytetään kalliokiviaineksesta peräisin olevaa materiaalia perinteisemmän hiekan ja soran rinnalla.

Käytettävissä olevien soravarojen paikallisesta vähenemisestä aiheutuen liukkaudentorjunta-aineksia joudutaan kuljettamaan suhteellisen kaukaa, mikä nostaa käytettävän materiaalin hintaa.

Selvityksen mukaan kaduilta, teiltä ja kevyenliikenteenväyliltä kerättävä hiekoitusmateriaali otetaan yleensä jo tällä hetkelläkin käyttöön muissa kohteissa, kuten erilaisissa täytöissä, kunnallisteknisessä rakentamisessa, ulkoilu- ja liikuntapaikkojen rakentamisessa sekä sorateiden kunnostamisessa. Yksityinen sektori on toimittanut kerätyn hiekoitusmateriaalin täytemaaksi.

Runsaasti hienoainesta sisältävää materiaalia ei kannata jatkossakaan käsitellä uudelleen hiekoituksessa käytettäväksi vaan sen voi ajaa esimerkiksi täyttöihin tai maisemoitaviin kohteisiin kuten nykyisinkin. Kannattavinta on karkeimpien, erityisesti kevyen liikenteen väyliltä kerättyjen materiaalien käsittely. Käsittelyn kannattavuutta lisää karkeamman materiaalin korkeampi hinta.

Esimerkiksi Tampereella kerätään vuosittain talteen noin 10 000 tonnia hiekoitusmateriaaleja. Niiden käsittely kestäisi noin kaksi viikkoa. Palauttamalla käsitelty materiaali uudelleen hiekoituskäyttöön voidaan uudesta hiekoitusmateriaalista korvata jopa kolmannes.

Ylen Ympäristötietopalvelu