1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

Fuusioreaktorin paikasta ei vielä sopua

Kansainvälisen fuusiokoereaktorin sijoituspaikasta ei ole onnistuttu pääsemään sopuun hankkeen osanottajien kesken pidetyssä tapaamisessa USA:ssa. Näin ratkaisun löytyminen lykkäytynee ainakin helmikuuhun.

Ehdolla reaktorin kotipaikaksi ovat Ranskan Cadarache ja Japanin Rokkasho. EU, Venäjä ja Kiina puoltavat Ranskaa, USA ja Etelä-Korea taas Japania.

Iter-nimisessä hankkeessa rakennetaan koereaktori, jolla pyritään tuottamaan energiaa fuusioimalla eli yhdistämällä raskaan vedyn ytimiä.

Koereaktorin rakentaminen ja ylläpito on teknisesti erittäin vaikea ja taloudellisesti mittava hanke. Yksin rakennustyön arvellaan maksavan viisi miljardia euroa, vievän vuosikymmenen ja työllistävän noin 2 000 ihmistä.

Laitoksen tavoite olisi tuottaa 500 megawattia fuusioenergiaa 500 sekunnin ajan tai pidempään. Ydinfuusio on tähän mennessä onnistuttu toteuttamaan vain tavalla, joka vaatii enemmän energiaa kuin, minkä se tuottaa.

Koelaitoksessa fuusioenergian tuotanto alkaisi kuitenkin vasta vuonna 2050.

Saasteeton energiamuoto

Fuusioenergia on samanlaista, mitä aurinko tuottaa jatkuvasti. Päinvastoin kuin nyt käytössä olevat fissioreaktorit, fuusiossa energiaa kehittyy, kun kevyet atomit yhtyvät raskaammiksi.

Fuusioreaktion käynnistämiseksi kaasua on kuumennettava yli 100 miljoonaan celsiusasteeseen. Tässä tilassa kaasu muuttuu plasmaksi. Plasmapartikkelit deuterium ja tritium muodostavat heliumatomeja ja neutroneja, jotka liikkuvat suurella nopeudella. Samalla vapautuu suuria määriä energiaa.

Reaktorissa neutronien liikettä hidastetaan litiumissa, eli tiheämmässä materiaalissa. Tällöin saadaan talteen sähkövoimaa.

Fuusiovoiman raaka-ainetta on määrättömästi. Deuterium ja tritium ovat molemmat vedyn isotooppeja. Deuteriumia erotetaan vedestä ja tritiumia litiumista, joka on hyvin yleinen metalli.

Jos fuusioenergiaa tuotava laitos onnistuu, energiaa saadaan tuotetuksi halvalla ja ympäristöystävällisesti.

Reuters, AFP, YLE24