Akavalaiset mielivät ulkomaille

Joka kahdeksas korkeasti koulutettujen etujärjestön Akavan jäsen aikoo lähteä tai harkitsee ulkomaille siirtymistä seuraavan vuoden aikana, ilmenee Akavan teettämästä tutkimuksesta.

Luku vastaa noin 35 000:ta akavalaista. Varmasti ulkomaille töihin aikoo vain 1,6 prosenttia kyselyyn vastanneista. Lisäksi yli kolme prosenttia Akavalaisista suunnittelee ulkomailla opiskelua ja sama määrä suunnittelee ulkomaille lähtöä puolison perässä.

Akavan tutkimuspäällikön Pekka Immelin mukaan aivovuoto Suomesta on sekä uhka että mahdollisuus. Kokemukset ulkomailta ovat Immelin mukaan hyvä asia, jos lähtijät palaavat myöhemmin Suomeen.

Ulkomaille akavalaisia houkuttavat mielenkiintoisemmat ja kehittävämmät työtehtävät sekä urakehitys. Myös parempi palkkaus ja matalampi verotus vaikuttavat lähtöpäätöksiin.

YLE24