1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

Lapsiprostituutio tuottaa ilman suuria pääomia

Suurin osa alaikäisiäkin prostituoituja käyttävistä aikuisista ei koe itseään pedofiileiksi. Valtaosa on turisteja, joukossa tavallisia perheenisiä tai liikematkalaisia, joille tarjotaan palveluja hyvien kauppojen kylkiäisinä.

Seksituristi voidaan määritellä henkilöksi, joka matkustaa taloudellisesti vauraammasta maasta kehittymättömämpään maahan käyttämään hyväkseen seksipalveluja. Lapsia hyödyntävässä seksiturismissa on kyse lisäksi siitä, että taloudelliselta, fyysiseltä ja sosiaaliselta asemaltaan vahvempi käyttää hyväkseen heikompaa.

Asiakkaita löytyy kaikista kansallisuuksista, sosiaaliluokista ja uskontotaustoista. Yhteistä heille on se, että he vähät välittävät tytön iästä, tärkeimmät kriteerit ovat tytön fyysinen viehättävyys ja palveluhalu.

Mies, joka länsimaissa pitää alaikäisiin tyttöihin sekaantumista rikoksena, saattaa puolustella käyttäytymistään sillä, että aasialaistytöille on luonteenomaista halu miellyttää miestä tai sillä, että paikallinen uskonto luo tytöille väljemmät käyttäytymissäännöt: tyttö ei itse koe tekevänsä syntiä ja tunne syyllisyyttä. Matkalla voidaan elää irrallaan niistä moraalinormeista, jotka kotona säätelevät käyttäytymistä.

Ei ole myöskään harvinaista, että mies pitää itseänsä jopa hyväntekijänä:

- Nälkään se muuten kuolisi, jollei myisi itseään ja ostinhan minä sille kauniita vaatteitakin, saattaa perustelu kuulua.

Myös naisturistit ylläpitävät prostituutiota lomakohteissa. Tällöin on kuitenkin useimmiten kyse varsinaisesta pedofiliasta eli nimenomaisesta halusta seksuaaliseen kanssakäymiseen lapsen kanssa, kuin ajautumisesta tilanteeseen kaveriporukan painostamana tai runsaan alkoholin käytön seurauksena. Myös lapsipornografiaa levittävissä organisaatioissa on usein mukana naisia.

Nykyisin jo monissa maissa on voimassa laki, joka edellyttää seksituristin rankaisemista. Turisti voi kuitenkin helposti välttää syytteet poistumalla nopeasti maasta.

Ainakin 30:ssä maassa, Suomi mukaan lukien on voimassa laki, jonka mukaan seksuaaliseen kanssakäymiseen alaikäisen kanssa ulkomailla syyllistynyt voidaan tuomita kotimaassaan. Tuomiot ovat silti harvinaisia.

Todistusaineiston ja todistajalausuntojen hankkiminen on vaikeaa. Kieli- ja kulttuurierot ja erilaiset suhtautumistavat hankaloittavat tilannetta ja usein todisteet jäävät saamatta, vaikka epäilyjä olisikin. Myös täysi-ikäisyyden raja vaihtelee eri maissa.

Taloudellinen etu sanelee pelisäännöt

Lapsiprostituutio on järjestelmän pyörittäjille mainiosti tuottavaa liiketoimintaa, johon ei juuri tarvita pääomaa. Esimerkiksi Thaimaassa lapsi voidaan ostaa vanhemmiltaan halpaan hintaan tai saada lainaa vastaan, jota lapsi työllään maksaa.

Kuluja ei juuri ole, sillä yleensä tyttö hoitaa itse omat kauneudenhoitokulunsa ja ainakin Thaimaassa on tapana, että pidemmissä asiakassuhteissa tyytyväinen asiakas palkitsee tytön uusilla seksikkäillä työasuilla.

Lapsensa myyvillä vanhemmilla ei aina ole tarkkaa tietoa siitä, mihin työhön lapsi joutuu. Vanhemmille saatetaan uskotella, että lapsi pääsee kotiapulaiseksi tai ravintolatyöhön. Joskus näin onkin, kunnes muutaman viikon jälkeen lapselle tehdään selväksi, että hänen tulonsa ovat liian pienet vanhemmille maksetun summan vastineeksi ja prostituutioon siirtymiselle ei jää vaihtoehtoja.

Nälkä ei ole ainoa syy, joka ajaa vanhemmat lähettämään lapsensa pois kotoa. Länsimaisten kulutustarvikkeiden vetovoima ulottuu myös Thaimaan köyhimmällä maaseudulla. Houkutus vaihtaa tytär vaikkapa televisioon saattaa käydä vanhemmille liian suureksi. Näin siitä huolimatta, että lapsensa myynyttä uhkaa tänä päivänä ankarat rangaistukset.

Nuorten tyttöjen arvo huipussaan

Hyvin nuorten tyttöjen tulo mukaan markkinoille on lisääntynyt ihmisten aids-tietoisuuden kasvun myötä. Neitsyen hinta nousee. Eräissä kulttuureissa miehet uskovat, että makaamalla neitsyen kanssa voi aidsista ja muistakin taudeista parantua. Tästä syystä nuorten tyttöjen arvo on kova, mutta he ovat myös suurimmassa vaarassa sairastua itse aidsiin. Ei ole mahdotonta, että sama tyttö on myyty asiakkaalle jo aiemmin kymmeniä kertoja neitsyenä.

Lapsipornografia liittyy kiinteästi lapsiprostituutioon. Lapsipornoa esittävä kuvamateriaali tuotetaan hyvin paljon Kaakkois-Aasiassa. Tietotekniikan vallankumous on suosinut pedofiilejä, jotka voivat helposti vahtaa kuvamateriaalia internetin kautta. Samalla leviävät tiedot ja vinkit matkakohteista.

Lapsi seksityöläisenä – orjuuden uusi muoto

Ecpat eli End for Child Prostitution and Child Phornography on kansainvälinen järjestö, joka taistelee lapsiprostituutiota ja lapsipornoa vastaan.

Ecpatin mukaan lasten kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö ei ainoastaan riko olennaisesti lasten oikeuksia ja vie heiltä ihmisarvoa ja tulevaisuutta. Järjestön mielestä kyse on nykypäivän orjuudesta.

Ecpat pitää lapsiprostituutiota erityisen tuomittavana, koska lapsen käyttämisestä seksuaalisena ja taloudellisena objektina hyötyy jokin kolmas taho ja se perustuu pakottamiseen ja väkivaltaan.

Ecpatin tutkimuksen mukaan 80 prosenttia seksityöläisinä työskentelevistä lapsista on kokenut aikaisemmin elämässään henkistä tai fyysistä väkivaltaa lähipiirissään. Erityisen helposti seksuaalisen hyväksikäytön kohteiksi joutuvat lapset, jotka ovat joutuneet eroon vanhemmistaan tai jääneet orvoiksi sotien tai katastrofien seurauksena ja elävät kaduilla.

Kansainvälinen työjärjestö ILO sekä Unicef ja YK:n alajärjestöt ovat sitoutuneet taistelemaan lapsiprostituutiota vastaan. Unicef ja YK ovat yhdessä 159 maan hallituksen kanssa luoneet ohjelman, johon kuuluu ennaltaehkäisevää toimintaa, kuntouttamisprojekteja sekä yhteistyön lisäämistä hallitusten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Voidaan kuitenkin kysyä, miksei lapsiprostituutioon ole tiukemmin puututtu kansainvälisellä tasolla. Ongelman poistaminen edellyttäisi hallituksilta rajuja otteita, joilla muutettaisiin ihmisten asenteita ja saataisiin esimerkiksi lainvalvojien harjoittama suojelurahakäytäntö loppumaan.

Koska turismi muodostaa merkittävän osan Kaakkois-Aasian maiden bruttokansantuotteesta, erityisen järeisiin otteisiin ei olla oltu valmiita. Ilman pakotteita tai aids-ongelman räjähtämistä niihin tuskin ryhdytään. Esimerkiksi Thaimaassa turismi on maan kolmanneksi suurin talouden ala. Tänäkin vuonna maahan odotetaan 12 miljoonaa matkailijaa.