Kirkossa tänään kahdet vaalit

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Evankelisluterilaisessa kirkossa valittiin tänään maanantaina edustajat kirkon ylimpään päätöselimeen, kirkolliskokoukseen. Ehdokkaita oli kaikkiaan 702. Alle 30-vuotiaita oli ennätysmäärä. Myös naisia oli ehdolla enemmän kuin viime vaaleissa. Tänään valittiin myös hiippakuntien hiippakuntavaltuustot.

Evankelisluterilainen kirkko on valinnut edustajat ylimpään päätöselimeensä, kirkolliskokoukseen.

Välillisessä vaalissa äänioikeus on noin 12 000 seurakuntien luottamushenkilöllä ja noin 3 500 papilla.

Lisäksi tänään äänestettiin edustajat myös uusiin, hiippakuntien toimintaa johtaviin hiippakuntaneuvostoihin. Vaalien tulos selviää torstaina.

Kaksi kertaa vuodessa kokoontuvaan kirkolliskokoukseen valitaan yhteensä 109 edustajaa. Heistä 10 on piispoja. Muista edustajista 75 prosenttia on maallikkoja, loput pappeja. Tänä vuonna alle 30-vuotiaita ehdokkaita on ennätysmäärä.

Kirkolliskokous käsittelee mm. kirkon uskoa ja oppia, työtä, lainsäädäntöä sekä hallinto- ja talouskysymyksiä.

Uusi kirkolliskokous voi aloittaa työnsä puhtaalta pöydältä, sillä kirkon monet suuret uudistushankkeet on saatu valmiiksi.

Nyt uusia esille tulevia asioita ovat mm. kirkon virkojen kehittäminen, kirkollisten kirjojen viittomakieliset käännökset ja apokryfikirjojen uudet käännökset.

Myös parisuhdelain muutoksien vaikutuksesta kirkkolakiin pitää tehdä päätöksiä.

Nyt valittavat hiippakuntavaltuustot ovat uusia toimielimiä. Niiden toimikausi on sama kuin kirkolliskokouksellakin.

Kuhunkin hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkoa ja seitsemän pappia. Valtuuston kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa ja sen puheenjohtajana toimii maallikko.

YLE24