Suomessa ei terroristien rahanpesua

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Suomesta ei ole toistaiseksi löydetty merkkejä terrorismin rahoittamisesta rahan pesulla.

Lain mukaan poliisin rahanpesun selvittelykeskukselle tehdään rahanpesuilmoitusten lisäksi myös ilmoitukset tapauksista, joissa epäillään olevan kytköksiä terrorismin rahoittamiseen. Toistaiseksi tällaisia ilmoituksia ei ole tehty.

Sen sijaan YK:n ja EU:n pakotepäätöksiin perustuvia ilmoituksia mahdollisista terrorismikytkennöistä selvittelykeskus on vastaanottanut Yhdysvaltojen terrori-iskujen jälkeen noin 1 400 kappaletta. Ilmoituksia ovat tehneet sekä koti- että ulkomaiset viranomaiset.

Yhteyksiä rahoituksesta epäiltyjen ja Suomen välillä ei kuitenkaan ole löytynyt.

Rahanpesuepäilyjä yhä enemmän

Epäilyttävistä liiketoimista selvittelykeskukselle tehtiin viime vuonna noin 2 700 ilmoitusta. Määrä on suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Epäilyttävien tapausten tutkinta on kuitenkin tehostunut, mikä näkyy esitutkintaan siirrettyjen tapausten määrän huomattavana kasvuna sekä liiketoimen keskeyttämismääräysten lisääntymisenä.

Kokonaisuudessaan yksikön toiminnan kautta saatiin viime vuonna viranomaisten haltuun rikoshyötyä noin 1,6 miljoonan euron arvosta. Vuonna 2002 vastaava luku oli noin 500 000 euroa.

Selvittelykeskus siirsi viime vuonna esitutkintaan 288 ilmoitusta, kun määrä vuotta aiemmin oli 114 tapausta. Esitutkintaan siirretyt tapaukset liittyivät useimmiten talous- ja huumausainerikoksiin.

Yli puolessa ilmoitetuista tapauksista oli yhtenä osapuolena ulkomaalainen henkilö tai yritys. Suomalaisten jälkeen oli osapuolina eniten naapurimaiden Venäjän, Viron ja Ruotsin kansalaisia tai näihin maihin rekisteröityjä yrityksiä.

YLE24