Luvattoman lentokerosiinin käytöstä ei syytteitä Lapin lennostolle

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Syyttäjä jätti syyttämättä Lapin lennoston ja Ilmavoimien johtoa ja muita toimihenkilöitä luvattoman lentokerosiinin käytöstä armeijan autoissa ja Lapin majojen lämmityksessä.

Syyttäjä Matti Loposen mukaan epäillyt olivat toimineet vuosikymmeniä hyvässä uskossa armeijan tavan mukaan.

Syyttäjä katsoo, että tahallisesta polttoaineveron välttämistarkoituksesta tai muustakaan petollisuudesta ei ole näyttöä.

Syyttäjän mukaan kyse ei myöskään ole rangaistavasta huolimattomuudesta, koska Ilmavoimien ohjeistus oli sekava ja puutteellinen.

Väärinkäyttö paljastui vuonna 2001

Lennoston oma kerosiinin väärinkäyttö paljastui laajan lentokerosiinin anastusjutun yhteydessä vuonna 2001.

Rikosjutun lievimmän haaran eli Lapin lennoston ja Ilmavoimien osalta, juttu on kiusallinen, vaikka se ei nyt tule käräjäsaliin.

Kuka tahansa voi kuitenkin viedä syyteharkinnan vielä valtakunnansyyttäjänvirastoon vapaamuotoisella kantelulla käräjäoikeuden syyttäjän vapauttavasta päätöksestä.

Kihlakunnansyyttäjä Matti Loponen jätti syyttämättä noin kolmeakymmentä Lapin Lennoston ja Ilmavoimien johtoa ja muuta toimihenkilöä.

Ilmavoimat ehti käyttää 40:n vuoden aikana tolkuttoman määrän luvattomasti lentokoneiden kerosiiniä Lapin majojensa ja erilaisten aggregaattien lämmitykseen sekä autoissa.