Valtio linjasi omistajapolitiikkaansa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Hallitus aikoo syksyllä hakea eduskunnalta lisävaltuuksia useamman valtionyhtiön myyntiin. Asiaa valmistellaan kauppa- ja teollisuusministeriössä, mutta yhtiöiden nimiä ei haluta vielä kertoa.

Ylen Tv-uutiset kertoi tammikuun lopulla, että ainakin valtion puoliksi omistamasta Spondasta on tehty ostomielessä useita tiedusteluja.

Valtion uskotaan kuitenkin ottavan Skopin kiinteistöjen hoitamiseen perustetusta Spondasta vielä ensi kevään osingot. Vasta sitten katsotaan, syntyykö kauppoja. Valtion osuuden arvo Spondasta on noin 200 miljoonaa euroa.

Toisena mahdollisena myyntikohteena Tv-uutiset on maininnut Sammon, josta valtio omistaa noin 40 prosenttia.

Valtioneuvosto päätti torstaina valtion omistajapolitiikan yleisistä linjauksista. Linjauksissa korostetaan erityisesti sääntelyn ja omistajaohjauksen eriyttämistä toisistaan.

Päätöksen mukaan omistajapoliittinen päätöksenteko kuuluu valtiolle ja liiketoiminnallinen päätöksenteko yhtiöiden toimielimille.

Niin ikään päätöksessä todetaan, että valtio toimii omistajana osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti eikä vaadi muista omistajista poikkeavia erivapauksia.

Uudistuksella korvataan vuonna 1999 annettu periaatepäätös.

YLE24, STT