Omakotirakentaminen kiihtyi viime vuonna

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Suomalaiset rakentavat entistä enemmän omakotitaloja. Uusia taloja aloitettiin viime vuonna runsaat 32 000 eli 15 prosenttia enemmän kuin vuonna 2002.

Tilastokeskuksen mukaan pientaloja alettiin rakentaa enemmän kuin kertaakaan sitten vuoden 1991.

Kerrostalorakentaminen taas ei viime vuonna kiihtynyt poikkeuksellisiin lukuihin. Uusia kerrostaloasuntoja aloitettiin 14 000, mikä on noin tuhat asuntoa edellisvuotta enemmän.

Liike- ja toimistorakentaminen kiihtyi lähes viidenneksellä. Rakentaminen suuntautui etenkin kauppakeskuksiin.

Rakentaminen kiihtyi erityisesti loka-joulukuussa. Asuntojen rakentaminen lisääntyi neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Teollisuusrakentaminen sen sijaan supistui hieman koko vuoden aikana, mutta loka-joulukuussa myös teollisuusrakentaminen näytti selviä kasvulukuja.

Julkisten rakennusten aloitukset putosivat viime vuonna peräti 29 prosenttia, eikä vuoden loppu ollut parempi kuin koko vuoden keskiarvo.

Asuntojen rakennuslupia myönnettiin viime vuonna 18 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna, ja loka-joulukuussa lupien myöntäminen kiihtyi peräti 32 prosenttia.

Liike- ja toimistorakentamisessa uusia rakennuslupia myönnettiin loppuvuodesta peräti 142 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Manninen huolissaan asuntomarkkinoiden ylikuumenemisesta

Asuntoministeri Hannes Manninen (kesk.) on huolissaan asuntomarkkinoiden ylikuumentumisesta. Hänen mukaansa tilanteessa on samankaltaisuuksia 1980- ja 90-lukujen vaihteeseen.

Manninen viittaa valtiovarainministeriön suhdanneryhmän helmikuiseen raporttiin, jossa suositeltiin kotitalouksille malttia ja huomautettiin korkotason nousun vaikuttavan lainan koromenojen nousun ohella myös todennäköisesti asuntojen hintojen alenemiseen.

STT