KTM hyväksyi Porkkalanniemen kaivosvaltauksen

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Kauppa- ja teollisuusministeriö on hyväksynyt espoolaisen Tikema Oy:n kaivosvaltaushakemuksen. Yhtiö aikoo aloittaa sinkkimalmin etsinnän Porkkalanniemen kärjessä.

Tikema oli alun perin hakenut kaivosvaltausta myös Porkkalanniemen mannermaalle, ns. Pampskatanin aleeuue sekä niemen edustalla oleville saarille.

KTM rajasi valtauksen kuitenkin koskemaan vain niemenkärjestä avautuvaa vesialuetta. Valtaus koskee 28 hehtaarin aluetta, joka muodostaa noin 300 metriä leveän ja kilometrin pituisen kaistaleen 200 metriä Porkkalanniemen kärjen eteläpuolella. Tutkmusta voidaan tehdä siis vain meren pohjassa.

Tutkimuslupa on kolmeksi vuodeksi, jona aikana tutkimustoimita on käynnisettävä.

Kaivoshanketta vastustetaan raivokkaasti

Kaivosvaltausalue sijaitsee kokonaan Natura-suojelualueella, jolle ympäristöjärjestöt ovat hakeneet jopa kansallispuistostatusta. Alue on erittäin merittävä lintujen muuttoreitti, jolle lintuharrastajat ovat keväisin ja syksyisin kokoontuneet. Valtausala kattaa varsinkin tiirojen tärkeän pesintäalueen.

Alueen suurin omistaja, Kirkkonummen kunta on kaiken aikaa vastustanut kaivosta, mutta vastustus on perustunut siihen, että Porkkalanniemen kärki on kaavoitettu virkistysalueeksi. Kaava ei kuitenkaan koske vesialuetta.

Uudenmaan ympäristöyhdistys ja Helsingin lintutieteellinen yhdistys Tringa aikovat valittaa kaivosluvasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja Jussi Pesola sanoo hankkeen murentaneen uskoa virkamiesten toiminnan järkevyyteen. Pelkää malminetsintäkin aiheuttaa Pesolan mielestä merkittäviä haittoja ainakin päästöjen ja melun muodossa.

Lisäksi niemenkärki on niin vaikeaa maastoa, että sinne on vaikea päästä suurilla koneilla. Pesolan pelkää hankkeen tuhoavan ympäristönsä.

Kauppa- ja teollisuusministeriön kaivosylitarkastaja Krister Söderholmin mukaan laki ei asettanut esteitä hankkeen etenemiselle. Varsinaiseen hyödyntämislupaan on kuitenkin vielä pitkä matka. Söderholm ei ymmärrä, miten malminetsintä voisi heikentää ympäristöarvoja.

Porkkalanniemen Natura-alueelle suunniteltu kaivos antaa ennakkotapauksen, miten Natura-säännösten painoarvoa verrataan kaivoslakiin. Luontoväki pelkää, että vuoden 1965 kaivoslaki on niin vahva, että se jättää luontoarvot alleen.

STT, YLE24