Selkäpotilaiden kuntoutus takkuaa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Selkäpotilaiden palvelut ja psyko-sosiaalinen kuntoutus ovat edelleen Suomessa retuperällä, osoittaa Suomen Selkäliiton ja Kelan kuntoutushanke.

Selkäpotilaiden kuntoutumista hidastaa mm. neuvonnan ja tiedon puute. Myös pitkittyneen kivun vaikutusta potilaan psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin tulisi tutkia nykyistä enemmän.

Suomen Selkäliiton ja Kelan kuntoutushanke vaikean selkäleikkauksen kokeneille selkäpotilaille osoitti, että kuntoutuksesta olisi apua sekä työkyvyn kohentumiseen että työllistymiseen.

Hankkeen 40 selkäkuntoutujasta neljä viidestä arvioi kursseilla olleen vaikutusta työkykyyn ja reilusti yli puolet arvioi kuntoutuksen vaikuttaneen heidän työllistymiseensä.

Hankkeeseen osallistuneiden potilaiden mielestä psykososiaalinen koulutus tulisi aloittaa mahdollisimman varhain. Toisten selkäpotilaiden tuen arvioitiin toisinaan auttaneen jopa lääkäreitä ja kipulääkkeitä enemmän.

Kuntoutuksessa vahvistettiin liikuntatottumuksia ja käytettiin apuna vertaistukea, tukihenkilöitä sekä perhettä. Kuntoutujat pitivät arvokkaana erityisesti omaisten kesken syntynyttä vuorovaikutusta.

Hankkeen aikana kritiikkiä sai osakseen selkäsairaiden kokema heikko palvelu sairaanhoidossa sekä kuntoutuksen kehittymättömyys. Vanhoja luulotautiasenteita tunnistettiin edelleen olevan myös terveydenhoitohenkilöstössä.

STT