Tulonsiirrot ehkäisevät tehokkaasti köyhyyttä

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Suomen tulonsiirtojärjestelmä ehkäiseen hyvin laajamittaista köyhyyttä ja tasaa varsin tehokkaasti tuloeroja. Järjestelmä ei kuitenkaan erityisesti kannusta työntekoon, toteaa Antti Parpo Turussa viikon päästä tarkastettavassa väitöskirjatutkimuksessaan.

Antti Parpon väitöskirjan mukaan ansiotulojen verotuksen keventäminen tai ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaukset eivät kannustinloukkoja pura.

Myöskään pienten ansitulojen jättäminen huomiotta sosiaaliturvaetuuksien myöntämiskäytännöissä ei pura kannustinloukkoja.

Tutkimus osoittaa, kuinka vaikea kannustinloukkuja on purkaa, jos samalla tavoitellaan tasaista tulonjakoa sekä alhaista köyhyyttä ja pyritään kannustavaan tulonsiirtokäytäntöön.

Väitöksessä todetaan myös, että järjestelmän kannustavuuden lisäämiseksi tehdyt toimet ovat olleet riittämättömiä.

Tutkijan mukaan vuoden aikana työttömyyden kohdanneista kotitalouksista peräti 13 prosenttia oli työttömyysloukossa eli tilanteessa, jossa kokopäivätyön vastaanottaminen ei oleellisesti lisäisi nettotuloja.

Tuloloukossa, jossa pieni ansiotulojen lisääntyminen ei lisää kotitalouden nettotuloja, oli kahdeksan prosenttia.

Tutkija Parpo sanookin, että Lipposen hallituksen ja teollisuuden työnantajien ehdottamat muutokset eivät juurikaan lisänneet työnteon kannustavuutta tai purkaneet kannustinloukkoja.

Lisäksi toimet olivat tulonjakovaikutuksiltaan vaatimattomia: tulonjako ei oleellisesti muuttunut.

Veronkevennykset olivat parhaita tulojen tasauksen ja kannustavuuden kannalta mitaten. Muut toimenpiteet eivät täyttäneet tulonsiirtojärjestelmälle annettuja ristiriitaisiakin vaatimuksia.

- Kokonaisuus on jätetty huomaamatta ja päämäärät ovat ristiriitaisia. Molempia ei voi toteuttaa täysimääräisesti, sanoo Parpo.

Radiouutiset, Stakes