Kielivähemmistöjen palveluissa suuria eroja

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Kaksikielisten kuntien palvelut vähemmistön kielellä vaihtelevat suuresti kunnasta riippuen, selviää Kuntaliiton teettämästä selvityksestä. Sen mukaan suomenkielinen vähemmistö saa enemmän palveluja omalla kielellään kuin ruotsinkielinen vähemmistö.

Suomenkielisistä keskimäärin 84 prosenttia saa yleensä kunnallista palvelua omalla kielellä, kun ruotsinkielisistä luku on 40 prosenttia.

Suomenkieliset ottavat myös useammin kriittisesti kantaa vähemmistötilanteeseensa. Tämä johtuu siitä, että suomenkieliset vähemmistöt useimmiten kasvavat, kun taas ruotsinkieliset pienevät.

Kieliryhmien väliset suhteet nähdään yleensä hyvinä. Kaksikieliset kuntalaiset ovat useimmin joustavia kielivalinnoissaan. Yksikieliset sen sijaan kokevat enemmän turvattomuutta ja ovat näin ollen kriittisempiä.

Kuntaliiton kielibarometriä varten haastateltiin huhti-toukokuussa lähes 1 900 kuntalaista. Lopulliset tulokset valmistuvat syksyllä.

YLE24