nimetön

SUURTEN JA PIENTEN YRITYSTEN vienti kasvoi tammi-maaliskuussa, keskisuurten yritysten vienti taas heikkeni. Suurten yritysten vienti kasvoi alkuvuonna 2 prosenttia. Keskisuurten yritysten viennin hiipumisen takia pk-yritysten kokonaiskehitys jäi sen sijaan prosentin miinukselle viime vuoteen verrattuna.

FINNAIR jatkaa maapalvelujensa ulkoistamista kotimaan lentoasemilla. Yhtiö suunnittelee Maarianhaminan matkustajapalvelujen siirtämistä yksityisen Flygfältets Reseservicen hoidettaviksi. Järjestely koskisi neljää työntekijää, jotka siirtyisivät uuden yhteistyökumppanin palvelukseen.

Maailman suurin vedonlyöntiyhtiö LADBROKES valittaa Suomen valtioneuvoston antamasta kielteisestä pelilupapäätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ladbrokes anoi lupaa perustaa Suomeen mm. pelitoimistoja, mutta hakemus hylättiin toukokuussa.

Elintarvikeyhtiöt ATRIA, ITIKKA ja LIHAKUNTA perustavat valtakunnallisen nauta- ja sikarehuja markkinoivan A-Rehu Oy:n. Yhtiö aloittaa syyskuussa. Samalla Lihakunnan omistaman Polarfarmin ja Itikan omistaman Suurusrehun vastaavat liiketoiminnot lakkaavat.

Tietoturvayhtiö F-SECURE arvio vuoden toisen neljänneksen liikevaihtonsa ylittäväna aiemmat arviot eli nousevan 11,5 Me:oon. Ylitys johtuu kaikkien tuoteryhmien vahvasta myynnistä.

Televisiovalmistaja FINLUX joutuu markkinaoikeuteen harhaanjohtavasta mainonnasta. Kuluttaja-asiamies ei hyväksy yhtiön mainosta, jonka mukaan TV:t pimenevät kolmen vuoden kuluttua, elleivät ne ole Finluxeja.

KAUPAN kasvuodotukset heikkenivät selvästi kesäkuussa. Kaupan keskusliiton kyselyn mukaan 22 prosenttia vastaajista arvioi seuraavan puolen vuoden kehityksen olevan hyvä. Vielä toukokuussa kaupan kasvuun uskoi 30 prosenttia vastaajista. Synkimmät odotukset olivat päivittäistavarakaupassa ja autokaupassa.

SAIMAAN KANAVALLA on alkukesästä tehty liikenne-ennätys. Tavaraa kulki kesäkuun loppuun mennessä 780 000 tonnia. Erityisesti selluloosan vienti ja raakapuun tuonti ovat lisääntyneet.