EY-tuomioistuin tukee komissiota budjettikiistassa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

EY-tuomioistuin on asettunut EU:n komission kannalle viime syksyisessä vakaussopimuskiistassa. Tuomioistuimen mukaan EU:n valtiovarainministerien päätös olla rankaisematta Saksaa ja Ranskaa euroalueen vakaussopimuksen rikkomisesta oli EU:n sääntöjen vastainen.

EU:n komissio vei asian tuomioistuimeen sen jälkeen, kun talousministerit estivät maita koskevat menettelyt budjettialijäämän enimmäisrajan ylittämisestä.

EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaan jäsenmaiden julkinen alijäämä ei saa ylittää 3 prosenttia bruttokansantuotteesta. Saksan ja Ranskan budjetin alijäämä ylitti sallitun rajan vuonna 2002, eikä tilanteen odoteta korjaantuvan maiden osalta vielä tänä vuonnakaan.

Tuomioistuimen ratkaisussa todetaan, että valtiovarainministereillä oli oikeus muuttaa komission ehdotuksia budjettipolitiikasta, mutta keskeyttämällä alijäämämenettelyt Saksan ja Ranskan kohdalta he eivät noudattaneet sääntöjä.

Syksyisen päätöksen on nähty vähentävän vakaussopimuksen ja myös komission uskottavuutta. Tuomioistuimen ratkaisu korjaa tilannetta komission eduksi.

Myös komissiossa on viime aikoina käännytty kannattamaan 3 prosentin säännön lieventämistä, mutta se on silti pitänyt kiinni oikeusprosessista, koska se vastusti jäsenmaiden ministerien puuttumista seuraamuksiin.

EU:n puheenjohtajamaa Hollanti on luvannut, että jäsenvaltiot ja komissio arvioivat yhdessä päätöksn merkitystä syksyllä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Saksalle ja Ranskalle ei koidu mitään välittömiä seuraamuksia tuomioistuimen päätöksestä.

Moniselitteinen päätös kerää kehuja kaikilta

Ranskan mielestä EY-tuomioistuimen ratkaisu ei kyseenalaista maan budjettipolitiikkaa, joka tähtää alijäämän nipistämiseen vaaditulle tasolle. Saksa puolestaan katsoo ratkaisun itse asiassa osoittavan, että EU-ministereillä on alijäämää koskevissa päätöksissä liikkumavaraa.

Komissio piti tuoreeltaan ratkaisua tervetulleena. Seuraavaksi puheenjohtajaksi nimitetty Jose Manuel Durao Barroso puolestaan lupasi työskennellä budjettisäännösten uskottavuuden lisäämiseksi.

Barroso totesi tiistaina EU-parlamentin sosialistiryhmän kuulemistilaisuudessa, että vakaussopimuksen sääntöjä tulee noudattaa. Hän on sitä mieltä, että vakaussopimusta ei kuitenkaan pidä kirjoittaa uudelleen. EU-parlamentti äänestää ensi viikolla Barroson nimittämisestä.

Hollanti piti tuoreeltaan päätöstä hyvänä, sillä vakaussopimuksen rajanylityksien seuraamuksista saadaan nyt selvyys. Samoilla linjoilla liikkui Suomen valtiovarainministeri Antti Kalliomäki.

Eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jari Vilén sanoo päätöksen olevan tervetullut ja tarpeellinen. Se vahvistaa ja selkeyttää hänen mukaansa komission asemaa ja toimivaltaa vakaussopimuksen valvonnassa. Hän sanoo päätöksen kasvattavan painetta ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin vakaussopimusta rikkovissa maissa.

Reuters, AFP, AP, BBC, STT