Terveyskeskukset hitaita uudistumaan

Lähes joka neljännessä terveyskeskuksessa lääkäriin pääsyä joutui viime vuonna odottamaan yli kaksi viikkoa. Vain joka viidennessä terveyskeskuksessa lääkäriin pääsi alle viikossa. Epäkohdat käyvät ilmi sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton selvityksestä.

Viime keväänä tehdyn selvityksen mukaan terveyskeskukset muuttavat käytäntöjään hitaasti, vaikka malleja säästöä tuovista sekä laatua ja tehokkuutta parantavista toimintatavoista on tarjolla.

Esimerkiksi puhelinpalvelu on monissa terveyskeskuksissa vielä heikkoa. Niin ikään työnjaon kehittämisessä on puutteita, ja etenkin hammashoidosta puuttuvat vielä yhtenäiset hoitokäytännöt.

Parannettavaa olisi myös terveyskeskusten alueellisessa yhteistyössä, joka toimii huonosti mm. mielenterveys- ja päihdepalveluissa, puheterapiassa, hampaiden oikomishoidossa ja psykologin palveluissa.

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä (kesk.) ihmettelee, mikseivät tehokkaiksi todetut toimintamallit leviä kulovalkean tavoin. Tehottomia ja kalliita rakenteita ylläpidetään samaan aikaan, kun valitetaan rahapulaa.

Ministerin mukaan monet terveyskeskukset haluavat olla itsenäisiä, maksoi mitä maksoi. Tämä johtaa mm. päällekkäisiin laitehankintoihin, ja potilaat ihmettelevät, kun vastaotetun verikokeen tai röntgentutkimuksen tulosta ei erilaisten tietojärjestelmien vuoksi voida käyttää seuraavassa hoitopaikassa.

Hyssälän mukaan tehdystä selvityksestä on välittynyt myös terveyskeskusten toive selkeämmästä valtakunnallisesta ohjauksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö aikookin ryhtyä selvittämään, miten tukea ja ohjausta voidaan vahvistaa. Yhtenä mahdollisuutena pidetään perusterveydenhuollon osaamiskeskusta.

STT