Yhdysvallat muuttaa kantaansa ilmastonmuutokseen?

Yhdysvaltain republikaanihallinto on luovuttanut kongressille maapallon ilmastoa koskevan raportin, joka antaa ymmärtää hallinnon muuttaneen kantaansa ilmastonmuutokseen.

Raportin mukaan viimeisen 50 vuoden aikana tapahtunut ilmaston lämpeneminen ei johtune kokonaan luonnollisista syistä. Sen sijaan ennen vuotta 1950 tapahtunut ilmastonmuutos olisi seurausta luonnollisista tekijöistä.

Aiemmin presidentti Bushin hallinto on kiistänyt, että ilmastonmuutoksen ja ihmisen toiminnan välisestä yhteydestä olisi selkeää näyttöä.

Yhdysvaltain hallinnon mukaan ilmastonmuutoksen ehkäiseminen maksaisi liikaa maan taloudelle. Tästä syystä maa ei ole liittynyt kasvihuonekaasuja rajoittavaan Kioton sopimukseen.

Valkoisen talon tiedottaja Trent Duffy kiistää, että hallinnon kanta ilmastonmuutokseen olisi muuttunut. Hänen mukaansa presidentin politikka on ennallaan: ilmastosta ja sen ilmiöistä tarvitaan lisää tietoa ennen kuin johtopäätöksiä voidaan tehdä.

Valkoinen talo on tehnyt Kioton sopimuksen korvaamiseksi ohjelman, joka tarjoaa teollisuusyrityksille vapaaehtoista päästöjen rajoittamista.

Raportista kuvataan tutkijoiden havaitsemia saastepäästöjen aiheuttamia ilmiöitä. Lounais-Yhdysvaltain teollisuuden etaani-, propaani- ja butaanipäästöt saastuttavat voimakkaasti ilmaa maan keskiosissa.

Eräillä jäämeren alueilla ikijää on ohentunut vuodesta 1978 lähtien noin yhdeksän prosenttia vuosikymmenessä.

CNN