Tutkimus: Vaalit eivät motivoi nuoria

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Nuoret eivät pidä äänestämistä kovin tehokkaana vaikuttamistapana, vaikka äänestämistä kuvataan yhä kansalaisvelvollisuudeksi.

Tästä syystä äänestysinto jää usein laimeaksi. Nuorten äänestysaktiivisuus tuskin tulevaisuudessakaan kohenee entisestä.

Näin kertoo Nuorisoasiain neuvottelukunnan Nuoran julkistama tutkimus.

Nuorten laimea äänestysinto on selvityksen mukaan oire poliittisen päätöksenteon ja kansalaisten välisen etäisyyden kasvamisesta.

Etenkin nuorten kiinnittyminen puolueisiin, järjestöihin ja poliittiseen järjestelmään on heikentynyt.

Nuora haastatteli tutkimusta varten tuhatta nuorta.