Etelä-Karjalan suuret kunnat kärsivät rakennusmaapulasta

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Etelä-Karjalan suuret kunnat kärsivät kukin jonkinasteisesta rakennusmaapulasta.

Kuntaliiton kesällä tekemän kyselyn mukaan Imatran kaupunki kokee suurimmaksi ongelmaksi sen, ettei tontteja ole tarjolla sopivista paikoista. Myös kunnallistekniikkaa puuttuu kaavoitetuilta alueilta. Samat ongelmat vaivaavat Joutsenoa.

Kyselyyn vastasi myös Lappeenranta, jossa niinikään oli puutetta vesi- ja viemäriputkista sekä lämpöjohdoista kaavoitetuilla rakennusmailla. Lisäksi kaavoitettua tonttimaata tarvitaan ehdottomasti enemmän. Lappeenrannassakaan tonttitarjonta ei vastaa alueellista kysyntää.

Suomessa asuntotonttien ja erityisesti omakotitonttien kysyntä on lisääntynyt tänä vuonna. Tonttibarometrikyselyyn vastanneet 75 kuntaa näkevät keskeiseksi ongelmaksi sen, että rakennusmaata halutaan sieltä missä sitä ei ole tarjolla omistustilanteen, kunnallistekniikan puutteen tai kaavoituksen puutteen takia.

Etelä-Karjalan Radio