Oulun ympäristökuntia vaivaa tonttipula

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Asuntotonttien kysyntä on lisääntynyt tänä vuonna. Voimakkaimmin tämä näkyy muun muassa Oulun ympäristökuntien omakotitonttimarkkinoilla. Sen sijaan Oulun kaupungin rivi- ja kerrostalotonttien kysynnän runsas kasvu on jo tasaantumassa.

Kunnat näkevät edelleen keskeiseksi ongelmaksi sen, että tonttien tarjonta ja kysyntä kohdistuvat eri alueille. Myös yksityisten omistuksessa olevien tonttien saanti sekä kunnallistekniikan puute haittaavat.

Kuntaliiton kesä-elokuussa tehtyyn kyselyyn osallistui 75 kuntaa.

Radio Suomi/Oulu