Saamelaislasten puheen tutkiminen helpottuu

Saamelaislasten puhetta pystytään jatkossa tutkimaan entistä paremmin.

Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt 35 000 euroa saamelaislasten puheen viivästymisen arviointimenetelmien kehittämiseen.

Saamelaisalueen kuntien neuvoloista puuttuvat saamenkieliset testausmenetelmät ja lapsen puheen viivästyminen saattaa jäädä huomaamatta.

Risten Rauna Magga Sami Soster ry:stä sanoo, että vaikka työntekijä olisikin saamenkielinen, hän olisi joutunut ensin itse laatimaan testit, sillä ei ole olemassa arviointimenetelmiä eikä testejä saameksi.

Nyt Maggan mukaan on tarkoitus palkata työntekijä ja hoitaa tämä asia eteenpäin.

-Materiaalia on, ja on olemassa ensimmäinen saamenkielinen puheterapeutti, joka voi tehtävää hoitaa. Toivomme, että saamelaisalueen kunnat tarttuisivat tilaisuuteen ja mahdollistaisivat saamelaisille tämän palvelun, Magga sanoo.

Maggan mukaan myös afasiapotilaat hyötyvät omakielisestä puheterapiasta.