Kirkkomuseota ei perusteta

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Kirkolliskokous on päättänyt, ettei suunniteltua luterilaista kirkkomuseota perusteta.

Kalliina pidetty hanke kaatui äänin 65-32.

Enemmistö katsoi, että tässä vaiheessa tulee panostaa ensisijaisesti seurakuntien historiallisesti arvokkaan esineistön konservointiin ja säilytyksen neuvontaan.

Lisäksi kirkon talousnäkymiä pidettiin epävarmoina ja katsottiin, että miljoonia tarvitaan pikemminkin seurakunnissa ihmisten auttamiseen. Museon perustamiskustannukset oli arvioitu 30 miljoonaksi markaksi.

Museohanke palautettiin kirkkohallitukselle jatkotyöstämistä varten.