Nuoret luottavat koulutukseen

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Suomalaisten nuorten kiinnostus ammatillista koulutusta kohtaan on lisääntynyt viime aikoina, ilmenee kevään nuorisobarometristä.

Entistä useampi nuori uskoo parantavansa työmarkkinavalmiuksiaan ammatillisen koulutuksen turvin.

Myös kiinnostus työntekoon yleensä on kasvanut; työttömyyttä ja työttömyysturvan varassa elämistä ei pidetä varteenotettavana vaihtoehtona.

Samalla pelko työmarkkinoiden polarisoitumisesta ja pysyvästi työelämän ulkopuolelle jäämisestä on pienentynyt, vaikkakin kiinnostus yrittäjyyttä ja ulkomailla työskentelyä kohtaan on yhä laimeaa.

Barometrin takana ovat Opetusministeriö ja Nuorisoasiain neuvottelukunta.