Työelämän joustoesitys eduskunnalle

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Hallitus on antanut kiistellyn esityksen työehtosopimusten joustoista eduskunnalle.

Lainmuutokset mahdollistavat eräiden joustojen käytön myös järjestäytymättömissä eli ns. villeissä yrityksissä.

Muutokset koskisivat sairausajan palkkaa, työsopimuksen päättämismenettelyä eli irtisanomisia, opintovapaaoikeutta sekä vuosilomalakia.

Esityksen mukaan työnantajajärjestöihin kuulumattomat järjestäytymättömät yritykset voivat poiketa näistä työsopimuslain säädöksistä eräiden edellytysten vallitessa.

Ehdotuksista lähinnä sairausajan palkalla uskotaan olevan käytännön merkitystä. Eräissä työehtosopimuksissa mm. oikeus sairausajan palkkaan koskee vain kuukauden töissä olleita.