Happamoituminen kiusaa Pohjanlahden rannikon jokiluontoa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Ainakin 30 suurempaa jokea Oulusta Uuteenkaupunkiin kärsii sulfaattimaiden virtaamien aiheuttamasta happamuudesta.

Happaman maan ja metallien haitat näkyvät vesistöissä eliölajiston köyhtymisenä, kalojen katoamisena ja jopa kalakuolemina.

Oulun läänin maista 24 prosenttia on happamia. Keskeisin syy jokivesien happamuuteen ovat juuri sulfaattimaat, joiden kuivatuksessa käytettävät salaojat vievät maaperän happamuutta vesistöihin.

Oulu-Radio