Hallitukselle kirjallinen kysymys Campoyn tapauksesta

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Kolme kristillisen liiton kansanedustajaa on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen Kerstin Campoyn lapsia koskevan huoltajuuskiistan saamasta käänteestä.

Jouko Jääskeläinen, Toimi Kankaanniemi ja Tauno Pehkonen kysyvät hallitukselta, ottaako Suomen laki riittävästi huomioon lapsen oikeudet Campoyn tapauksessa. Korkein oikeus päätti eilen, että lapset on palautettava Yhdysvaltoihin.

Päätös perustuu kansainväliseen lapsikaappausta koskevaan sopimukseen eli ns. Haagin sopimukseen. Poikien mielipide ei vaikuta asiaan.

Asiantuntijoiden tapauksesta antamien lausuntojen mukaan lasten mielipiteet olisi pitänyt ottaa käsittelyssä huomioon.

Vihreän liiton puoluesihteeri Ari Heikkinen ja Vihreät Naiset ry:n pääsihteeri Sirpa Hertell puolestaan kyselevät, päättävätkö miehet lasten palauttamisesta, sillä päätöstä tekemässä oli Korkeimmassa oikeudessa vain miehiä.

Huoltajuudesta kiistellään Yhdysvalloissa

Korkeimman oikeuden päätös ei koske lasten huoltajuutta. Sitä käsitellään yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa, joka määräsi vuonna 1996 väliaikaisesti lasten huollosta.

Tuomioistuin kielsi tuolloin Kerstin Campoyta viemästä lapsia määrätyn alueen ulkopuolelle. Campoy toi kuitenkin kaksi poikaansa Suomeen lokakuussa 1996.

Haagin sopimuksen mukaan huoltajuusriitoja on käsiteltävä perheen yhteisessä asuinpaikassa. Tarkoituksena on turvata se, että jostakin sopimusmaasta luvattomasti viety lapsi palautetaan pikaisesti.

Määräys lapsen palauttamisesta voidaan jättää panematta täytäntöön, mikäli lapsi vastustaa palauttamista.

Haagin sopimukseen kuuluvissa maissa vasta 9 - 13-vuotiaiden lasten mielipiteille on annettu merkitystä. Campoyn pojat ovat 6- ja 7-vuotiaita.

Ihmisoikeusasianajaja Juhani Kortteinen kommentoi korkeimman oikeuden päätöstä (video)