Työllisyys paranee vuosituhannen alussa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Työpaikkojen määrä kasvaa ensi vuosikymmenellä, käy ilmi Opetushallituksen selvityksestä. Vuosina 1995 - 2010 työmarkkinat tarvitsevat yli miljoona työntekijää.

Opetushallituksen tuoreen selvityksen mukaan työmarkkinoilla tarvitaan ensi vuosituhannen alussa etenkin korkeasti koulutettuja huippuosaajia, mutta käytännön ammattienkin koulutustarve säilyy.

Suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle vuosituhannen alussa. Noin 820 000 työntekijää korvaa lähteviä ja uusiin työpaikkoihin sijoittettaneen 230 000.

Huippuosaajat pysyvät, maatalous heikkenee

Huipputeknologia, kansainvälinen kauppa ja EU vetävät uutta väkeä. Nuoret huippuosaajat pysyvät työmarkkinoilla vielä vuosikymmeniä.

Sen sijaan maatalouden työpaikat vähenevät. Maa- ja metsätalouden nykyinen korkea ikärakenne tulee tosin vapauttamaan jo vanhoja työpaikkoja.

Runsaasti työpaikkoja arvellaan avautuvan etenkin kuljetus- ja rakennusaloilla sekä konetekniikan teollisuudessa. Myös palveluammattien uskotaan vetävän ammattikoulutuksen saaneita.

Opetushallitus ennakoi raportissaan koulutuksen mitoitusta ja työvoiman tarvetta Opetusministeriön ja Euroopan sosiaalirahaston tuella.