Oulun merialueen ja Oulujoen happitilanne parantunut

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Oulun edustan merialueen ja Oulujoen happitilanne on parantunut 1980-luvun alusta selvästi. Alueen kokonaisfosfori- ja typpipitoisuudet ovat olleet laskussa, vaikka avovesikauden ravinnepitoisuudet ovatkin nousseet viime vuosina.

Suurin haitta Oulun edustan merialueella on vesistön rehevöityminen eli levämäärän lisääntyminen. Merkittävimmät teollisuuskuormittajat ovat Oulun kaupunki typen osalta ja Nuottasaaren tehdasalue fosforin osalta. Merialueen tilaan vaikuttaa myös oleellisesti Oulujoki mukanaan tuomineen kuormituksineen.

Oulu-Radio