Museovirastolta lausunto Särkän salmen laivaväylästä

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Museovirasto on antanut Uudenmaan ympäristökeskukselle lausunnon Särkän salmen laivaväylän parantamisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Vedenpäällistä kulttuuriympäristöä ei ole analysoitu riittävän tarkasti. Suomenlinnan ja mantereen välisten saarien ja luotojen käyttö ja historia ovat jääneet liian vähälle huomiolle.

Museovirasto on myös edelleen sitä mieltä, että Ryssänsaari on säästettävä louhinnalta.

Vedenalaiset muinais-jäännökset sen sijaan otetaan arviointiselostuksen mukaan kiitettävästi huomioon.

Ylen Aikainen