Järvistä ja merialueesta valtaosa hyvälaatuisia

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Vesistöjemme valtakunnallinen laatuluokitus on valmistunut. Tutkimus paljastaa suurimman osan vesistöistämme olevan hyvälaatuisia. Eniten ongelmia on jokien vesissä.

Valtaosa järviemme ja meriemme vesistä on hyvälaatuisia. Jokien vesistä sen sijaan kolmasosa on laadultaan huonoja tai vältttäviä. Tilanne ei ole 1990-luvun alussa suoritetusta mittauksesta merkittävästi muuttunut.

Vedenlaadun paraneminen teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien vaikutusalueilla on jatkunut. Syynä tähän on mm. biologisten jätevesipuhdistamoiden käyttöönotto.

Hajakuormitus aiheuttaa eniten levähaittoja ja rehevöitymistä pienissä järvissä.

Suomen ympäristökeskuksen laatimassa valtakunnallissa laatuluokituksessa tehtiin noin 2,5 miljoonaa vesianalyysia 10 000 havaintopaikalta vuosina 1995 - 1997.

Vesistöjen laatuluokkien prosenttiosuudet

Laatu Järvet Joet Merialueet Erinomainen 38 8 43 Hyvä 42 31 45 Tyydyttävä 16 30 11 Välttävä 4 29 1 Huono 0,3 2 0,03