Kurikassa halutaan parannusta vanhusten oloihin

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Kurikkaan tulisi luoda kriteeristö hoidon porrastusta varten, jonka perusteella vanhushuollon asiakkaan hoitopaikka tai muu hoito voitaisiin ratkaista.

Näin esittää Kurikan vanhustenhuollon järjestämistä pohtinut työryhmä raportissaan.

Työryhmä esittää myös palveluasumisen, vanhusten päivätoiminnan ja vuorohoitotoiminnan kehittämistä.

Raportissa ehdotetaan lisäksi pienkotitoiminnan laajentamista sekä turvapuhelinten määrän lisäämistä.

Pohjanmaan Radio