Kehittämissopimus Kuusankosken voimalaitoksesta

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Kuusankoskelle suunnitellusta uudesta voimalaitoksesta on allekirjoitettu kehittämissopimus keskiviikkona.

Tavoitteena on vuoden loppuun mennessä selvittää laitoksen kilpailukyky ja ympäristövaikutukset.

Jos voimalaitoksen toteuttamisesta päätetään vuodenvaihteessa, sen kaupallinen käyttö alkaa syksyllä 2002.

Hankkeessa ovat mukana Kouvolan Seudun Sähkö, Kuusankosken Aluelämmitys, UPM-Kymmene, Pohjolan Voima ja Vari Oy.

Uuden voimalaitoksen pääpolttoaineeiksi on kaavailtu Kymin ja Voikkaan tehtailla syntyvää biopolttoainetta, metsänhakkuutähteitä ja turvetta.

Kymenlaakson Radio