Suomi edistää avoimuutta puheenjohtajaudellaan

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Suomi lupaa EU:n puheenjohtajamaana keskittyä avoimuuden laaja-alaiseen edistämiseen.

Avoimuutta lisätään Suomen kaudella muun muassa julkistamalla ministerineuvostojen ja Brysselissä toimivien diplomaattien muodostaman Coreperin kokouskalenterit ja esityslistat aiempaa laajemmin.

Suomen kaudella panostetaan erityisesti asiakirjojen parempaan saatavuuteen, julkisten asiakirjarekisterien kehittämiseen, uuden viestintäteknologian hyödyntämiseen ja aktiiviseen tiedottamiseen.

Luottamukselliset asiakirjat poikkeus avoimuudesta

Amsterdamin sopimuksen mukaisesta avoimuusartiklan asiakirjajulkisuudesta on odotettu pitään komission esitystä, mutta sen antaminen siirtyy uudelle komissiolle. Niinpä esitystä voidaan odottaa aikaisintaan lokakuun lopussa.

Suomen kaudella pyritään lisäämään asiakirjaviitteitä julkistettaviin esityslistoihin, kun siitä ensin on neuvoteltu muiden jäsenvaltioiden ja komission kanssa.

Puheenjohtaja voi kuitenkin poiketa tästä käytännöstä neuvottelujen luottamuksellisuuden sitä vaatiessa.

Luottamuksellisuus saattaa tulla esiin muun muassa ulko- ja turvallisuuspoliittisissa sekä kauppapoliittisissa, rahoitusta, budjettia sekä sisäistä turvallisuutta koskevissa kysymyksissä.

Internet ajankohtaisena tiedotusvälineenä

Suomen puheenjohtajakaudella ministerineuvostojen, Coreperin, erityiskomiteoiden sekä työryhmien kokouskalenterit sekä esityslistat julkistetaan mmun muassa Suomen puheenjohtajuussivuilla Internetissä osoitteessa http://presidency.finland.fi (siirryt toiseen palveluun).

Kokouskalenterit ja esityslistat päivitetään säännönmukaisesti.

Tiedotusvälineitä palvellaan Internetin lisäksi järjestämällä viikoittain tiedotustilaisuuksia Helsingissä ja Brysselissä.