Viennin vaihtelut näkyvät Kaakkois-Suomessa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Viennin vaihtelut ovat vaikuttaneet paljon Kaakkois-Suomen bruttokansantuotteen kehitykseen, osoittaa Tilastokeskuksen alueittainen bruttokansantuotetilasto vuosilta 1988 - 1996.

Vuonna 1995 nousivat suhteellisesti ne alueet, joilla vientiteollisuuden osuus oli suuri, esimerkiksi Kymenlaakso ja Etelä-Karjala. Metsäteollisuuden vientitaantuma vuonna 1996 pienensi viennistä riippuvaisten alueiden tuotantoa.

Tuotanto on keskittynyt 1990-luvun alkuvuosina ja erityisesti vuonna 1996 yhä enemmän Helsingin seudulle ja muualle Uudellemaalle.

Kymenlaakson Radio