Eduskunta sai selvityksen Suomen ihmisoikeuspolitiikasta

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on saanut käsiteltäväkseen hallituksen ensimmäisen selonteon Suomen ihmisoikeuspolitiikasta. Selonteon antoi ulkoministeri Tarja Halonen.

Selonteon mukaan hallitus on sitoutunut työhön ihmisoikeuksien puolesta ja on mm. perustanut erityisen ihmisoikeusyksikön.

Nyt sen on tarkoitus aloittaa säännöllisen raportoinnin toiminnastaan ihmisoikeuksien hyväksi. Hallituksen tavoitteena on, että ihmisoikeuksista tulee pysyvä ja johdonmukainen osa Suomen ulkopolitiikkaa.

Selontekoon on kirjattu Suomen ihmisoikeuspolitiikan periaatteet, linjaukset ja tavoitteet. Siinä ei käsitellä Suomen tai muiden maiden ihmisoikeustilannetta.

Aseviennistä ei selonteossa mainita mitään uutta. Se mainitsee vanhan kannan, jonka mukaan aseita ei viedä kriisialueille eikä maihin, joissa esiintyy vakavia ihmisoikeuksien loukkauksia.

Ulkoministeri Tarja Halosen mukaan ongelmallisia maita tässä suhteessa ovat Indonesia ja Turkki. Hallituksessa onkin aseviennistä ollut erimielisyyttä.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Eva Biaudet'n mukaan hallituksen kannanotto oli "spartalainen" eli siinä lausutaan vähin, mitä voidaan sanoa.