Puroja aiotaan kunnostaa kutuvesiksi

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Suomessa halutaan kunnostaa pienet metsäojituksilla aikoinaan pilatut purot jälleen kalojen kutuvesiksi. Esimerkiksi Taivalkosken ja Pudasjärven rajamailla virtaavaa Lauttaojaa tutkitaan parhaillaan kunnostuksen toteuttamiseksi.

Vajaan kuuden kilometrin mittaisesta purosta selvitetään sen vedensyvyys, luonnontilaisuus, liettyneisyys ja kalasto. Syksyllä ja ensi kesänä purosta poistetaan lietettä, tukitaan vanhoja keino-ojia ja kivetään uomaa sen suoriksi kaivetuilta osilta.

Oulu-Radio