KHO: Valio käyttänyt väärin markkina-asemaansa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Korkein hallinto-oikeus on katsonut Valion syyllistyneen markkina-asemansa väärinkäyttöön myöntäessään kauppiasasiakkailleen hinnanalennuksia ja markkinointirahaa.

KHO:n mukaan Valiolla oli määräävä markkina-asema nestemäisten maitotuotteiden markkinoinnissa Suomessa. Valio oli ottanut käyttöön kauppiailleen suunnatun valtakunnallisen alennustaulukon, joka sitoi kahden eri hyödykkeen eli nestemaitotuotteiden ja jatkojalosteiden toimitukset toisiinsa kielletyllä tavalla, vaikka kustannuksia olikin saatu alennetuksi.

Asiakkaat olivat myös saaneet Valiolta markkinointirahaa kokonaisostojen määrän mukaan. Rahaa käytettiin pääasiassa merkkituotteiden mainontaan. Nämä sitoivat oikeuden mielestä asiakkaan nestemaitotuotteiden ja jatkojalosteiden hankinnat toisiinsa tavalla, mikä on kiellettyä määräävässä asemassa olevalta myyjältä.

KHO katsoi, että markkinointirahan syrjivä käyttö on määräävän markkinointiaseman väärinkäyttöä. Rahan suuruus vaihteli eri alueiden kilpailutilanteiden mukaan. Tällöin yhtä suuret kokonaisostot tehneet asiakkaat saivat erisuuruisen markkinointirahan.

Vuonna 1995 käyttöönotettu alennustaulukko oli ollut käytössä 20 kuukautta. Valion markkinaosuus Suomen nestemaitomarkkinoista oli vuonna 1994 noin 90 %, vuonna 1995 noin 80 % ja vuonna 1996 noin 70 %.

Valio oli valittanut KHO:lle kilpailuneuvoston päätöksestä, jossa Valion todettiin syyllistyneen määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön. KHO piti ennallaan kilpailuneuvoston määräämän 5 miljoonan markan seuraamusmaksun. KHO huomautti, että enimmillään seuraamusmaksu olisi voinut olla Valiolle 850 miljoonaa markkaa.