Hallitus hyväksyi budjettiesityksen

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Hallitus on hyväksynyt esityksensä ensi vuoden tulo- ja menoarvioksi. Budjetin loppusumma on 192,7 miljardia markkaa.

Ennätysajassa käytyjä neuvotteluja kevensi se, että tuloveroista päätetään vasta syksyn tuloratkaisun yhteydessä.

Pääomavero nousee ensi vuonna 29 prosenttiin. Asuntotuotannolle annetaan lisärahaa suhdannetilanteen salliessa.

Valtion velka lyhenee kuudella miljardilla.

Suurin kiista neuvotteluissa koski kuntien rahoitusta. Kunnat saavat täydet indeksikorotukset valtionosuuksiinsa. Niiden osuutta yhteisöverosta taas leikataan.

Terveydenhoitomaksuja korotetaan

Esityksessä korotetaan terveydenhuollon maksuja. Korotuksten myötä kuntien tulot kasvavat 550 miljoonaa markkaa vuodessa.

Terveyskeskusmaksuja korotetaan 10 markalla kertakäynniltä ja 20 markalla vuodelta. Laitoshoitoon tulee 150 markan perusmaksu. Lisäksi toimenpidemaksuille tulee 3 500 markan maksukatto.

Lasten päivähoidossa ylin maksu nousee 1 000 markasta 1 100 markkaan.

Maatalousyrittäjien eläkemaksua ei nosteta. Karjatilaa hoitavien puolisoiden on lomailtava 16 päivää yhtä aikaa, mikä vähentää lomitustarvetta.

Pankkitalletusten verovapaus poistuu

Pankkitalletusten korkojen verovapaus ja vanhojen asuntoluottojen ylimääräinen korkovähennys poistuvat.

Kehitysyhteistyöhön esitetään 2 509 miljoonaa markkaa eli noin 0,34 prosenttia vuoden 2000 bruttokansantuotteesta. Balkanin kriisinhallintaan ja suomalaisten rauhanturvajoukkojen menoihin varataan 560 miljoonaa markkaa.

Lähialueyhteistyön määrärahaa lisätään 181 miljoonaan markkaan.

Poliisin määrärahoihin ehdotetaan 97 miljoonan markan lisäystä. Poliisin toimintamenot ovat yhteensä 2 815 miljoonaa markkaa.

Kotitalouden tukikokeilua jatketaan

Hallituksen budjettiesityksen mukaan kotitaloustyön tukikokeilua jatketaan vuodella.

Teiden ylläpitoon esitetään 136 miljoonan markan lisäystä, jotka käytetään Porvoo- Koskenkylä ja Hämeenlinna-Kulju -moottoriteiden rakentamiseen. Tienpidon määräraha on yhteensä 4 121 miljoonaa markkaa.

Valtion tukemassa asuntotuotannossa arava- ja korkotukilainavaltuuksiin esitetään seitsemän miljardia markkaa.

Opiskelijat, eivät kuitenkaan lapsiperheet, siirretään asteittain yleisen asumistuen piiristä opintotuen asumistuelle. Asumislisä tulee vastaamaan 70 prosenttia asumiskustannuksista.