Hyppää sisältöön

Säännöt tilisiirtojen nopeudesta vahvistetaan lailla

Kotimaisten tilisiirtojen on oltava saajan pankin tilillä viimeistään seuraavana pankkipäivänä ja saajan omalla pankkitilillä viimeistään seuraavana päivänä uuden tilisiirtolain mukaan.

Laki vahvistaa sanmalla EU:n direktiivin rajojen yli suoritettavista tilisiirroista.

Laki helpottaa erityisesti yksityishenkilöiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten rajojen yli tehtäviä tilisiirtoja.

Kansainvälisessä maksuliikenteessä laki koskee Suomen ja Euroopan talousalueeseen kuuluvien maiden välisiä tilisiirtoja, esimerkiksi maksuja Suomesta Norjaan, mutta ei Suomesta Sveitsiin.

Kansainvälisissä tilisiirroissa laki on direktiivin mukaisesti rajoitettu koskemaan enintään 50 000 euron suuruisia tilisiirtoja. Kotimaan tilisiirroissa rajoitusta ei ole.

Laki tulee voimaan 14.elokuuta ja koskee kaikkia Suomessa stehtäviä tilisiirtoja.

Pankki vastaa perillemenosta

Lain mukaan pankki vastaa siitä, että maksu maksetaan täysimääräisenä saajan pankin tilille sovitussa ajassa.

Jos määräajasta ei ole erikseen sovittu, kotimaan tilisiirron on oltava saajan pankin tilillä viimeistään seuraavana pankkipäivänä.

Saajan pankin on puolestaan maksettava varat saajan tilille viimeistään seuraavana pankkipäivänä siitä, kun varat tulivat pankin tilille.

Jos pankki ei toimita maksua määräajassa, se on velvollinen maksamaan maksumääräyksen antajalle hyvityskorkoa myöhästymisestä. Jos maksu ei tule lainkaan perille, pankin on palautettava maksajalle maksun määrä hyvityskorkoineen.

Kansainvälisissä tilisiirroissa pankin palautusvastuu on rajoitettu direktiivin mukaisesti 12 500 euroon. Myös tilisiirroista aiheutuneet kulut on korvattava.

Suomessa ei ole tätä ennen ollut nimenomaisesti tilisiirtoja koskevaa lainsäädäntöä. Maksujen välitryksessä on noudatettu pankkien laatimia yleisiä ehtoja, joiden käyttöä valvovat Rahoitustarkastus ja kuluttaja-asiamies.