Brysselissä neuvotellaan vapaakaupasta

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Euroopan unionin ministerit neuvottelevat Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden (ns. AKT-maiden) edustajien kanssa Brysselissä vapaakauppayhteistyön jatkamisesta.

Kaksipäiväisiä neuvotteluja johtaa Suomen kehitysyhteistyöministeri Satu Hassi.

Neuvottelujen tavoitteena on korvata 25 vuotta sitten Togon pääkaupungissa Lomèssa solmittu yhteistyösopimus. Tavoitteeksi on myös asetettu saada sopimus valmiiksi ensi vuoden helmikuuhun mennessä.

Neuvotteluja hankaloittaa osapuolten välillä vallitseva erimielisyys sopimuksen muuttamisesta.

EU esittää, että AKT-maiden kanssa siirryttäisiin yksipuolisesta tullietuuksien antamisesta vastavuoroiseen vapaakauppaan.

AKT-maat vastustavat esitystä peläten EU-tuotteiden tulvimista niiden markkinoille.

EU toivoo myös, että Euroopan antama talousapu sidottaisiin vaatimukseen hyvästä hallinnossa avunsaajamaissa. AKT-maat vastustavat esitystä, koska niiden mielestä hyvän hallinnon käsite on tulkinnanvarainen.

AKT-maihin kuuluu kaikkiaan 71 valtiota.

Suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat huolissaan AKT-maiden kehityksestä mikäli EU vaatii nopeaa siirtymistä vastavuoroisiin vapaakauppa-alueisiin.

Järjestöt vaativatkin uuteen järjestelmään pitkää siirtymäaikaa. Uudistuksen vaikutukset pitäisi myös tutkia tarkasti ennen siihen sitoutumista.

Kansalaisjärjestöjen mukaan neuvottelut tulisi käydä avoimin ovin. Nykyjärjestelmän mukaan neuvotteluihin ei päästetä tarkkailijoita.