Kauppasuhteet Lomé-neuvottelujen vaikein kiista

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Vaikeimpia kiistoja uuden Lomé-sopimuksen tiellä on, millä tavoin ja missä aikataulussa sopimusta muutetaan vastaamaan Maailman kauppajärjestön WTO:n vapaakauppasääntöjä.

EU antaa sopimuksella AKT-maille yksipuolisia kauppaetuja, jotka syrjivät muita kehitysmaita ja ovat siten WTO:n sääntöjen vastaisia.

Edut ovat nyt voimassa WTO:n erityisluvalla, eikä luvan jatkamisesta ole varmuutta.

Muutosta vaatii mm. Yhdysvallat, joka syyttää EU:ta entisten siirtomaidensa suosimisesta muiden kehitysmaiden kustannuksella.

Näkyvimmin Yhdysvallat ja EU ovat kiistelleet WTO:ssa banaanien tuonnista ja kiistaa on määrä puida ensi vuonna alkavalla WTO:n neuvottelukierroksella.

Lomé-sopimuksen ulkopuolella on mm. yhdeksän maailman 50 köyhimmästä maasta ja mm. Suomi on vaatinut, että niille taataan vastaavat edut muilla järjestelyillä.

EU esittää vapaakauppa-alueita

EU on esittänyt ongelman ratkaisuksi Lomé-maiden välisiä alueellisia talouskumppanuussopimuksia, ns. Repa- sopimuksia.

Sopimuksilla Afrikan eri osien sekä Karibian ja Tyynenmeren maat loisivat vapaakauppa-alueita, jotka kukin erikseen muodostaisivat EU:n kanssa vapaakauppa-alueen.

Sopimusten myötä siirryttäisiin vähitellen AKT- ja EU-maiden väliseen kauppaetujen vastavuoroisuuteen.

Tähän asti AKT-maat ovat saaneet EU:lta kauppaetuja ilman, että EU-tuotteet saisivat saman kohtelun AKT-maissa.

AKT-maat vaativat pitkää siirtymäkautta

AKT-maat kuitenkin katsovat, ettei aika ole kypsä Repa-mallille.

Maat huomauttavat kehityksensä olevan yhä liian haurasta rakenteiden nopeaa liberalisointia ajatellen.

Huolena ovat myös tullitulojen aleneminen sekä kovenevan kansainvälisen kilpailun vaikutus maiden teollisuuteen.

Mallin sisällön ohella kiistaa on myös aikataulusta. EU haluaisi, että uuden järjestelyn valmistelu aloitettaisiin heti ja se astuisi voimaan vuonna 2005.

AKT-maat puolestaan vaativat, että valmistelutyö käynnistetään vasta vuonna 2006 ja uuteen järjestelyyn siirrytään vuonna 2010.

Myös kansalaisjärjestöt katsovat, että kehitysmaat tarvitsevat pitkän siirtymäkauden maailmantalouteen integroitumisessa.

AKT-maissa uskotaan myös WTO:n joustavuuteen ja torjutaan EU:n epäily, ettei kauppajärjestö myönnä nykyjärjestelylle enää vuosikymmenen jatkoaikaa.

Lomé-sopimuksesta kova kädenvääntö

EU vaatii "hyvää hallintoa"

Kehitysavun väheneminen huolettaa