Erityisopetus esillä Jyväskylässä

Erityisopetusta tarvitsevat lapset ovat koulussa liian usein erillään muista, sanovat erityisopetuksen asiantuntijat.

Torstaina Jyväskylässä alkavien valtakunnallisten autismi-, dysfasia-, CP- ja MBD-päivien aiheena on "Erilaisuus on normaalia".

Päivien suojelijan Eeva Ahtisaaren mukaan "kaikille yhteisessä koulussa ei ole tarkoitus kilpailla luokan parhaan oppilaan tittelistä, vaan se on paikka, jossa hyväksytään erilaisuus".

Päivien aikana mietitään keinoja, joilla helpottaa erityisohjausta tarvitsevien lasten sopeutumista tavalliseen luokkaan.

Radio Keski-Suomi