Kuntien palkkamenot kasvussa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Kuntien palkkamenot nousivat viime vuonna 3,1 prosenttia, ilmenee Kunnallisen työmarkkinalaitoksen viime vuoden toimintakertomuksesta.

Kunta-alan kokonaispalkkasumma viime vuodelta on 50 miljardia markkaa. Työvoimakustannukset nousivat kaiken kaikkiaan 70 miljardiin markkaan.

Kuntien toimintamenoista palkkausmenot muodostivat 63 prosenttia.

Vakinaisia työntekijöitä oli 74 prosenttia kaikista kunta-alan työntekijöistä, määräaikaisia 22 prosenttia ja työllistettyjä neljä prosenttia.

Kokonaisuudessaan kuntien henkilöstömäärä väheni edellisvuodesta noin kaksi tuhatta henkeä eli puolen prosentin verran.

Säännöllisen työajan ansiot nousivat noin 3,7 prosenttia. Kokonaisansiot kunta-alalla olivat keskimäärin 11 144 markkaa.