Eettiset ohjeet kirkon sijoitustoiminnalle

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Lapuan hiippakunnan piispan Jorma Laulajan vetämä työryhmä on laatinut evankelis-luterilaiselle kirkolle ohjeet eettiseksi sijoitustoiminnaksi.

Kirkkohallituksen asettama ryhmä luovutti laatimansa ohjeet keskiviikkona kirkkohallitukselle.

Kirkko on merkittävä sijoittaja: kirkon keskusrahastolla oli varoja tämän vuoden alussa 1,6 miljardia markkaa, lisäksi monilla seurakunnilla on hallussaan huomattavia osakesalkkuja.

Uusien ohjeiden mukaan kirkon sanoman ja rahojen hoidon tulisi olla sopusoinnussa keskenään. Talous ei voi olla erillinen asia, jota hoidettaisiin eri periaatteiden mukaan, työryhmä painottaa.