EU:n tilintarkastajat leikkaisivat lisää maataloustukea

Yle Uutisten artikkeliarkisto

EU:n tilintarkastajat haluavat aiottua suurempia leikkauksia maatalouden tukemiseen.

Tilintarkastajat eli EY:n tilintarkastustuomioistuin katsoo, että naudanlihan, viljan ja maidon takuuhintoja pitäisi alentaa selvästi enemmän kuin EU:n komissio on ehdottanut.

Tuomioistuin ilmoitti kantansa esitellessään viime vuoden taloudenpitoa koskevan tarkastusraporttinsa EU:n parlamentille.

Se perusteli maataloustukien lisäleikkauksia Aasian ja Venäjän kriiseillä, jotka ovat vähentäneet eurooppalaisten maataloustuotteiden kysyntää näillä alueilla.

Komission leikkauksetkin kymmeniä prosentteja

EU:n komission esityksen mukaan naudanlihan takuuhintoja leikattaisiin 30 prosenttia, viljan takuuhintoja 20 prosenttia ja maidon 15 prosenttia.

Esityksen mukaisten leikkausten on laskettu merkitsevän vajaan 900 miljoonan markan menetyksiä Suomen maataloudelle. Suomi jatkaa yhä neuvotteluja siitä, miten menetykset korvataan.

Tilintarkastajat ehdottavat myös muutosta suoraan tulotukeen kaavailtuun kaksiportaiseen leikkaukseen, joka koskisi yli 600 000 Suomen markan tukimääriä.