Eläkeputki tukkoon taannehtivasti?

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Toimitusjohtaja Kari Puron johtaman työryhmän esitys työttömyyseläkeputken uudistamisesta on valmistunut ja siirtyy poliittiseen käsittelyyn.

Työryhmä esittää, että putki tukittaisiin taannehtivasti jo elokuun ensimmäisestä päivästä lukien. Putkessa jo olevien toimeentuloturvaan ei ole tulossa muutoksia.

Uudistuksen taannehtivalla soveltamisella pyritään välttämään todennäköinen irtisanomispiikki.

Työryhmä pääsi jo heinäkuussa sopuun putken kiristämisestä ja sai hallituksen tuen linjaukselleen.

Uudistus tekisi eläkeputken sekä työnantajalle että työntekijälle aiempaa epäedullisemmaksi. Tällä halutaan edistää ikääntyvien työssä jatkamista.

Työeläkeputki kiristyy

Työttömyyseläkkeen 55 vuoden ikärajaa ei esitetä muutettavaksi. Sen sijaan työntekijän eläkettä pienennettäisiin työttömyyseläkkeen ajalta ja työnantajan omavastuuosuutta korotettaisiin.

Yksilöllisen varhaiseläkkeen ikäraja nousisi 58:sta 60 vuoteen. Vuonna 1943 ja sitä ennen syntyneet kuitenkin säilyttäisivät nykyisen ikärajan.

Tavoitteena on, että muutokset tulisivat voimaan ensi vuoden alusta.

Työttömyyseläkeputkessa vähintään 55 vuoden ja yhden kuukauden iässä työttömäksi jäävä saa 500-päiväisen ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen jatkeeksi ns. lisäpäiväoikeuden.

Työttömyyseläke vaihtuu tavalliseksi eläkkeeksi yleensä noin 65-vuotiaana.