Asianajajat huolissaan asiakastietoihin puuttumisesta

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Pohjoismaiset asianajajat vastustavat EU:n suunnitelmia puuttua juristien asiakastietojen salassapitoon.

EU valmistelee direktiiviä, jolla voitaisiin puuttua asiakastietoihin rahanpesun estämiseksi. EU kaavailee mm. ilmiantovelvollisuutta henkilöille, jotka ovat joutuneet tekemisiin rahanpesun kanssa.

Muutokset murentaisivat asiakassuhteen luottamuksellisuutta, painottavat Pohjoismaiset asianajajajärjestöt.

Asianajajat ovat huolissaan myös siitä, että määräykset koskisivat vain liiton jäseninä olevia virallisia asianajajia.

Asianajajat pohtivat vaitiolovelvollisuutensa koskemattomuutta Naantalin yhteispohjoismaisessa tapaamisessa perjantaina.