Tampere sai kotouttamisohjelman

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Tampere on ensimmäisten kaupunkien joukossa laatinut ohjelman maahanmuuttajien kotouttamiseksi.

Ohjelman avulla pyritään helpottamaan tulijoiden sopeutumista muun muassa kielikoulutuksella ja työharjoittelulla. Myös oman kulttuurin vaalimista pidetään tärkeänä.

Ohjelman laatinut työryhmä suosittaa, että maahanmuuttajatyö hoidettaisiin Tampereen ja lähikuntien yhteistyönä.

Työryhmän mukaan kehittämistä on paljon, mutta monet parannukset eivät vaadi suuria summia vaan lähinnä suunnitelmallista yhteistyötä.

Ohjelman taustalla on kotouttamislaki, joka koskee maahanmuuttajia, jotka ovat jo saaneet kotikuntaoikeuden.

Muista kaupungeista Helsinki on luonnostellut kototuttamissuunnitelmansa jo ennen lain voimaantuloa.