Valtio patistaa rakentamaan asuntoja

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on kokouksessaan päättänyt toimista, joilla lisätään asuntotuotantoa ja tonttien tarjontaa.

Kunnat voivat halutessaan korottaa asuntotuotantoon tarkoitetun, mutta rakentamattoman maan kiinteistöveroa.

Hallitus katsoo, että pääkaupunkiseudulla on suhteellisen runsaasti kaavoitettua tonttimaata, mutta maanomistajat odottavat yhä hinnan nousua.

Kuntia kannustetaan lähettämään maanomistajille rakennuskehotuksia nykyistä herkemmin.

Valtio siirtää rakentamisen rahallisen tuen painopistettä korjaustoiminnasta asuntojen uudistuotantoon.

Hallitus aikoo myös selvittää missä määrin valtio ja kunnat voivat lykätä muita kuin asuntotuotantohankkeita, jotta resurssit asuntojen rakentamisessa kasvaisivat.

Hallitus on todennut, että pääkaupunkiseudulla rakennustoimintaa haittaa puute ammattitaitoisesta työvoimasta.

Työntekijöitä aiotaan hankkia kasvukeskuksiin koulutuksen ja työvoimapolitiikan avulla. Näiden toimien yksityiskohdista hallitus sopii myöhemmin.

Hallituksen asettama asuntopoliitiikan selvitysmies Peter Fredriksson jatkaa työtään vuoden loppuun.

Siimes tyytyy ratkaisuun

Asuntolainojen verovähennysoikeuden poistaminen ei sisälly hallituksen niin sanottuun asuntopakettiin.

Verovähennysoikeuden poistoa oli esittänyt toinen valtiovarainministeri Suvi-Anne Siimes (vas.).

Siimes ilmoitti neuvottelujen jälkeen tyytyvänsä hallituksen yhteiseen kantaan.

Siimes piti kuitenkin hyvänä, että asuntopolitiikan perusteita päästiin tuulettamaan kesän aikana.

Keskusta: Asuntopaketti vaatimaton

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Matti Vanhasen mukaan hallituksen toimet asuntopolitiikan edistämiseksi jäivät pelkiksi toiveiksi, suosituksiksi ja selvityksiksi.

Vanhanen olisi erityisesti toivonut hallitukselta selkeää kantaa korkovähennysasiaan.

Epäselvä tilanne on Vanhansen mukaan omiaan kiihdyttämään asuntokauppaa ja nostamaan hintoja.

Kiinteistöveron korottaminen on Vanhasen mielestä kohtuutonta monissa tapauksissa.

Esimerkiksi rintamamiesveteraaneilla on usein suuret asuntotontit, joiden myyntivaatimus on kuitenkin kohtuuton.